Živočišná výroba

Živočišná výroba v našem podniku prošla od založení společnosti nejrozsáhlejší změnou.

Hlavním směrem v ŽV se stala co nejefektivnější výroba kravského mléka. Zatím co v roce 1996 byla užitkovost našeho stáda na úrovni 4 100 litrů na dojnici za laktaci, při stavu 270 kusů dojných krav, tak v roce 2020 to bylo 10 000 litrů při stejném stavu dojných krav.

Mezi důležitými momenty chovu skotu v našem podniku je zrušení vazných stájí a otevření nové stáje K I a dojírny 2x8 v roce 2006. Dalším momentem je rok 2013, kdy jsme uvedli do provozu zrekonstruovanou stáj K II.

Tímto momentem se nám otevřel prostor pro navýšení stavu dojných krav na plánovaných 300 kusů. V chovu skotu máme uzavřený obrat stáda, takže součástí provozu živočišné výroby je i velkokapacitní teletník na středisku v Havlovicích. Zde je preferován individuální odchov telat v boudách s postupným přesunem do společných kotců.

Následně dojde k přesunu na středisko Maršov, kde je velkokapacitní odchovna OMD. Zde jsou soustřeďovány jalovice a připouštěny. V býcích praktikujeme jejich výkrm do jatečné váhy a prodej na jatka. V oblasti plemenářských služeb spolupracujeme s firmou Chovservis Hradec Králové.


Kontakt

Zemědělská společnost Svobodné a.s.
Havlovice 307
+420 499 781 351
FAX Datová schránka: pz7g5d4
25256114
DIČ CZ25256114