Historie

Zemědělská společnost Svobodné a.s. se sídlem v Havlovicích vznikla na podzim roku 1996. Jejím zakladatelem a prvotním 100 % akcionářem bylo Zemědělské družstvo Svobodné se sídlem v Havlovicích nad Úpou. Hlavní zaměření podnikatelské činnosti nově vzniklé akciové společnosti byla zemědělská výroba. V menší míře společnost zajišťovala poskytování služeb, a to především v opravárenství, v dopravě a dřevovýrobě.

Zemědělská výroba sestávala z živočišné výroby, která byla hlavně orientovaná na chov skotu se zaměřením na výrobu kravského mléka a výkrm býků. V menší míře byl provozován chov prasat, který byl postaven na vlastním odchovu selat a následném výkrmu prasat s prodejem na jatka.

Rostlinná výroba měla ve své hlavní náplni výrobu potřebného množství krmení pro zajištění provozu živočišné výroby a ve zbylých volných kapacitách pěstování tržních plodin na prodej.

Poskytované služby byly hlavně zaměřeny na služby v opravárenství. Opravy nákladních automobilů/ včetně nástaveb/, traktorů a stavebnících strojů. V dopravě se jednalo o kontejnerovou přepravu materiálu nákladními automobily a práce automobilovým jeřábem.

Dřevovýroba byla orientovaná na těžbu dřeva, výrobu palet, pořez dřeva na katru. V době vzniku akciové společnosti pracovalo ve firmě okolo 70 pracovníků. Zemědělská společnost Svobodné a.s. ve svém počátku hospodařila na 870 ha zemědělské půdy, které se nacházely z větší části na katastrech těchto obcí: Havlovice, Úpice, Radeč, Kyje, Maršov a Libňatov.

Současnost

Během uplynulých let prošla zemědělská společnost svým vývojem, který ji stabilizoval do současné podoby. Zemědělská společnost Svobodné je majetkově v rukou jednotlivých akcionářů, kteří v ní vlastní 100 % akcií. Společnost vykoupila pozemky pod svými středisky v Havlovicích a v Maršově a je na svém.

V rámci nabídky jednotlivých majitelů pozemků společnost vykupuje pozemky, které užívá a má pronajaté od vlastníků. Zemědělská společnost Svobodné a.s. je stabilní ekonomický podnik, který má dobré vyhlídky obstát ve svém podnikání i v dalším období.

V novém tisíciletí byly významnými milníky rok 2006 a 2012. Proběhly rekonstrukce stájí, výstavby jímek, dojírny a výstavba pevného hnojiště v Havlovicích. V rostlinné výrobě jsme také v posledních letech investovali do techniky. Ve výkonné technice spoléháme na značku Massey Ferguson. V nezemědělské činnosti jsme se zaměřili na opravárenství dopravní techniky, traktorů a stavebních strojů. V současné době navíc přibyly opravy lesní techniky.

Zemědělská společnost Svobodné a. s. si za dobu svého působení vybudovala dobré jméno, které je respektováno.
Kontakt

Zemědělská společnost Svobodné a.s.
Havlovice 307
+420 499 781 351
FAX Datová schránka: pz7g5d4
25256114
DIČ CZ25256114